Kärkelä bruk

kopparbruk i Karislojo, Finland

Kärkelä kopparbruk i Karislojo i Nyland grundades 1765 och ägdes av Fiskars bruk. Kopparhyttan byggdes efter att man år 1757 inlett utvinningen av kopparmalm i närbelägna Orijärvi i Kisko. Brukets glansperiod inföll under 1700-talets sista decennier och 1800-talets början. Hyttan lades ned 1883. Därefter bedrev Fiskars lantbruk på egendomen, som på 1980-talet såldes till familjen von Limburg Stirum. Idag omfattar Kärkelä gård cirka 570 hektar, varav 155 hektar åker och 400 hektar skog. På gården bedrivs hästverksamhet och upprätthålls ett vagnsmuseum.

Källor

redigera
  • Nyländsk hembygd 2/2008