Käglan är en skogshöjd som till största delen ligger i Örebro kommun och Lindesbergs kommun i nordöstra Närke men även, med sin östligaste del, i Arboga kommun i Västmanland och i Kungsörs kommun i Södermanland. I norr stupar Käglan brant ner mot Arbogaån, medan den i söder sluttar långsamt ner mot slättbygderna norr om Hjälmaren. Käglans längd i östlig-västlig riktning är cirka 50 km. Dess höjd är 110 meter över havet. I Käglan finns naturreservatet Skitåsen, en gammal barrskog med omkring 300 år gamla tallar [1]. Av geologiskt intresse är en klapperstensvall från istiden. Vallen ligger i den nordvästra delen av Käglan. Området är glest befolkat, med spridda torp och gårdar. Två mindre byar, Karltorp och Orrkilen, finns i Käglan. En utlöpare mot Örebrohållet från Käglan är bergsområdet Kränglan, där naturreservatet Kränglan, inrättat 2010, ligger.

Namnet Käglan (Kiægglu 1280-talet) betyder troligen "klump", "kloss" och skulle då syfta på bergshöjden. [2]

ReferenserRedigera

  1. ^ Länsstyrelsen, Örebro
  2. ^ Mats Wahlberg, red (2003). Svenskt ortnamnslexikon. Uppsala: Institutet för språk och folkminnen. sid. 181. Libris 8998039. ISBN 91-7229-020-X 

LitteraturRedigera

  • Holmåsen m.fl.; Natur i svenska landskap – Närke, Liber, Sthlm, 1986, ISBN 91-3890577-9
  • Westin, Åsa (1966-); Järnframställning i södra Käglan – Närke, Lillkyrka socken, Stomskil 1-1, RAÄ 219, Riksantikvarieämbetet, Örebro, 2001, LIBRIS-id 8868069
  • Axelson, Maximilian (1823-1884); En historia från Käglan – svenska röverhövdingen Ivar Munk, Örebro, 1915, LIBRIS-id 2545460