Kägla kan syfta på:

  • Kägla (bowling) – en kärna i hårt lönnträ med ett ytterhölje av plast
  • Kägla – de mål som ska fällas av klotet inom kägelsport
  • Kägelsnitt – skärningen mellan ett plan och en cirkulär konisk yta
  • Kägelventil – en ventil som reglerar ett flöde genom att en höj- och sänkbar ventilkägla
  • Jongleringskägla – ett vanligt jongleringsobjekt
  • Ventilkägla – den rörliga del i en ventil