Jutska strömmen är en havsström som rinner i östra delen av Nordsjön utefter Jyllands västkust, rundar Skagen och styrs sedan av vindar ner i Kattegatt eller mot hela svenska Bohuskusten ända upp till Väderöarna. Jutska strömmen transporterar vatten med hög salthalt (ofta mer 30 salthalt) från Nordsjön in i Skagerrak och Kattegatt. Strömhastigheten i Jutska strömmen kan vara upp till mellan 1 och 1.5 m/s (2 och 3 knop).