Den här artikeln handlar om det ekonomiska konceptet "just in time". För andra betydelser av begreppet, se Just in time (olika betydelser).

Just in time, förkortat JIT, är ett synsätt och en planeringsfilosofi som står för en strävan att producera och leverera varor i precis den mängd och vid den tidpunkt som de behövs. Att tillämpa JIT-filosofi förutsätter att man kan arbeta med mycket korta ställtider och genomloppstider, att kassation är försumbart och att tillgängligheten hos maskiner och anläggningar är hög.

Se ävenRedigera