Jordbrukarnas och ekologernas allians

Jordbrukarnas och ekologernas allians, franska: l’Alliance des Paysans et Écologistes, är ett politiskt parti i Kongo-Kinshasa.

Partiledare är Ngulungu Ghydala.

Partiets kandidat i 2006 års presidentval var Banyingela Kasonga.