Jonas Janzon

präst, andlig vältaler och nykterhetskämpe

Jonas Janzon, född 23 januari 1798 i Björkö socken, Jönköpings län, död 24 mars 1885, var en svensk präst, andlig vältalare och riksdagsman.

Janzon blev student i Uppsala 1817 och prästvigdes 1821, med infödingsrätt i Linköpings stift. 1830 blev han komminister i Stjärnorps socken och 1843 i Västra Eneby socken och Kisa socken samt befordrades 1851 till kyrkoherde i Adelövs socken, varifrån han 1861 flyttade till Säby socken vid nuvarande Tranås.

Janzon var riksdagsman i prästeståndet 1844/45, 1847/48, 1862/63 och 1865/66[1]. Han var under sin kraftfulla ålder en särdeles uppburen predikant, vars föredrag utmärktes för kraftigt bildspråk i biblisk anda. En särskild ryktbarhet vann han som en av nykterhetsrörelsens ivrigaste främjare på 1840-talet. Han publicerade åtskilliga predikningar, tal och nykterhetsföredrag.

KällorRedigera

 Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Janzon, Jonas, 1904–1926.

Litteraturförteckning över Jonas Janzons skrifter samt litteratur om Janzon: Willy Svahn: Litteratur om Kindasocknarna Horn och Hycklinge, (Jonas Janzon) s. 527-528. Ingår: Kindasocknarna Horn och Hycklinge i ord och bild. Band 1. Vimmerby 1983.

NoterRedigera

  1. ^ Förteckning å Högvördiga Ståndets vid innevarande Riksdag närvarande ledamöter, prästeståndets protokoll 23/10 1865