Joint Chiefs of Staff (förkortat JCS), är ett råd som består av en ordförande (försvarschefen), en vice ordförande (vice försvarschefen), samt stabscheferna vid de fyra försvarsgrenarna under USA:s försvarsdepartement. Rådet har till uppgift att bistå försvarsministern, och, om så efterfrågas, nationella säkerhetsrådet och presidenten i militärstrategiska och säkerhetspolitiska frågor.

Symbolen för Samfällda stabscheferna.

JCS tillkom under andra världskriget efter brittisk förebild. I 1947 års nationella säkerhetsakt kodifierades dess roll som rådgivare till försvarsministern och som dennes verkställande myndighet. Rådet saknar i och med att Goldwater-Nicholslagen trädde i kraft år 1986 numer operativa befogenheter över militära förband. Samtidigt medförde lagen att försvarschefen fick en tydligare roll. Ordergången går från presidenten via försvarsministern till militärbefälhavarna. Försvarschefen kan emellertid biträda presidenten och försvarsministern i deras befälsroll, men kan inte utfärda order på eget bevåg.

Nuvarande sammansättningRedigera

Bild Namn Ämbete Försvarsgren
  General Joseph F. Dunford Försvarschef
(ordförande)
Förenta staternas marinkår
  General Paul J. Selva Vice försvarschef
(vice ordförande)
Förenta staternas flygvapen
  General Mark A. Milley Arméstabschef
(ledamot)
Förenta staternas armé
  Admiral John M. Richardson Chefen för flottan
(ledamot)
Förenta staternas flotta
  General David L. Goldfein Flygvapenstabschef
(ledamot)
Förenta staternas flygvapen
  General Robert B. Neller Marinkårens kommendant
(ledamot)
Förenta staternas marinkår
  General Joseph L. Lengyel Chefen för Nationalgardet
(ledamot)
Förenta staternas nationalgarde

KällorRedigera

  • (engelska) Trask, Roger R & Goldberg, Alfred (1997), The Department of Defense, 1947-1997: Organization and Leaders. Washington, D.C.: Historical Office, Office of the Secretary of Defense. ISBN 0-16-049163-0

NotförteckningRedigera


Externa länkarRedigera