Öppna huvudmenyn

Johanna Lovisa Åkerberg, ursprungligen Elg, född 3 december 1824 i Dillnäs socken i Södermanland, död 18 december 1872 på Stockholms norra straffängelses sjukhus, var en svensk brottsling dömd för flera fall av bedrägerier och svindleri. Hennes fall tillhörde dåtidens mest kända och var föremål för en populär biografi.

BiografiRedigera

Johanna Åkerberg föddes utanför Mariefred i Södermanland. Hennes far var korpral i Södermanlands regemente och hette Elg. Hon flyttade vid 14 års ålder till Södertälje, där hon arbetade som piga och antog då moderns namn Åkerberg.

1844 fick hon anställning som kammarjungfru hos generaltulldirektören friherre Carl Henrik Gyllenhaal i Stockholm. Hon lärde känna en rik grosshandlare, som en tid försörjde henne sedan hon avskedats efter att han gjort henne gravid. Under denna tid vande hon sig vid en luxuös livsstil. Sedan det barn hon fött dött, började hon ägna sig åt bedrägerier för att kunna upprätthålla sin standard. Under en tid bodde hon hos sin mor strax utanför staden och bakade bröd som hon bakade på bröd hon köpt på kredit. Omkring år 1851 presenterades hon av en hovfunktionär, "Greve W", som agerade hallick för en "Hög Herre" på slottet. Denne greve presenterade henne för denne Höge Herre, som hon sedan försörjdes av och fick en dotter med. Dottern avled dock vid två års ålder 1853, och därefter upphörde det underhåll mannen gav henne. Hon lyckades dock med hjälp av en viss "Rådman B" få mannen att ge henne 10 000 riksdaler banco. Hon hade sedan ett förhållande med en hantverkare, med vilken hon fick ett barn och investerade i hans rörelse. Den Höge Herren uppmanade dem förgäves att gifta sig: de bodde tillsammans ett tag, men när de flyttade isär, fick hon en revers från hantverkaren på sin investering. Hon belånade sedan reversen, och lånegivaren stämde sedan hantverkaren på summan.

Åkerberg greps slutligen år 1861 på anmälan av Wahlfelt, kapten vid andra livgardesregementet. Wahlfelt anmälde henne till polisen sedan hon hade lånat 100 riksdaler av honom under det falska namnet änkefru Öbom.

EftermäleRedigera

Hennes levnadsöde beskrivs i Johanna Lovisa Åkerbergs lefnad och äfventyr, som utkom i många upplagor, och var på den tiden mycket uppmärksammad i det samtida Stockholm.

ReferenserRedigera