Johann Jakob Bodmer, född den 19 juli 1698 nära Zürich, död den 2 januari 1783, var en schweizisk vitterhetsreformator.

Johann Jakob Bodmer som ung.

Bodmer blev 1725 professor i schweizisk historia i Zürich och 1737 medlem av stadens stora råd. Han var länge själen i Schweiz andliga förädling[värdeomdöme] och hade till lärjungar en stor mängd utmärkta män.[värdeomdöme] 1775 avgick han från sina befattningar. Under grundligt studium av de gamla grekerna och Milton kom Bodmer tidigt till insikt om den dåvarande tyska poesins smaklöshet[värdeomdöme] och armod.

I veckoskriften "Discourse der Mahlern", som han 1721-1723 utgav tillsammans med sin landsman Breitinger, efter mönstret av Addisons "The Spectator", bekämpade han den rådande franska smaken och sökte hävda innehållets betydelse samt påyrkade fantasiens och känslans rätt inom poesin; dock vidhöll han teorin om dennas moraliska nytta.

Bodmer gick till ensidighet i sin sats att skaldekonsten borde vara ett "måleri i ord" och i sin ävlan att avskaffa rimmet. Han översatte 1732 Miltons Det förlorade paradiset (3:e upplagan 1754). År 1740 fick han en stridbar motståndare i den torra korrekthetens förespråkare Gottsched. I den vittra strid, som då utbröt, var Bodmers förnämsta inlägg Von dem Wunderbaren in der Poesie (1740) och Critische Betrachtungen über die poetischen Gemählde der Dichter (1741).

Den ganska häftiga fejden, vari "schweizarna" segrade, bidrog till tyska nationallitteraturens höjande. Bodmer ägde kritisk skärpa och var en bitande polemiker. I sina egna skaldeförsök var han inte betydande. I episka dikter på hexameter (Noah, 1750, med flera) efterbildade han den av honom personligen omhuldade Klopstocks "Messias"; dessutom skrev Bodmer en mängd dramer.

Stor var hans förtjänst[värdeomdöme] om avslöjandet av den tyska medeltidsdiktningens glömda skatter.[värdeomdöme] Han utgav nämligen bland annat 2:a delen av "Nibelungenlied" (1757) och "Sammlung von Minnesingern" (2 band, 1758–59). Vidare översatte han "Iliaden" och "Odyssén" (1778) samt Percys fornengelska ballader (2 band, 1780-81). Hans Geschichte der Stadt Zürich är i huvudsak kulturhistorisk.

KällorRedigera

Externa länkarRedigera