Öppna huvudmenyn
Johan Siöblad. Porträtt i olja av David Klöcker Ehrenstrahl.

Johan Siöblad född 1644 död 1710, son till Carl Siöblad. Konstapel vid artilleriet i Jönköping 1662, fänrik vid artilleriet i Stockholm 1666, kapten 1668, major 1674, överstelöjtnant 1678. Överste för artilleriet 1680. Befordrad till generalfälttygmästare 1693. Ledde artilleriet vid slaget vid Narva.

Siöblad inlade mycket stora förtjänster om artilleriets förkovran, framför allt i fråga om materielens förbättring, och författade det antagligen första svenska artillerireglementet (1690).

Se ävenRedigera