Johan Gyllenstierna den yngre

svensk friherre och ämbetsman

Johan Gyllenstierna d.y., född 1617, död 20 september 1690 i Stockholm, var en svensk friherre och ämbetsman. Han var son till viceamiralen Nils Gyllenstierna av friherrliga ätten Gyllenstierna af Lundholm.

Johan Gyllenstierna af Lundholm
Titlar
Tidsperiod 1650–1654
Företrädare Jakob Skytte
Efterträdare Anders Gyldenklou
Personfakta
Född 1617
Död 20 september 1690
Stockholm
Begravd Källeryds kyrka
Släkt
Frälse- eller adelsätt Gyllenstierna af Lundholm
Familj
Make/maka 1. Anna Maria Posse af Hedensund
2. Catharina Margareta Durell
3. Christina Maria Leijonhufvud
Barn •1. Maria Christina
1. Märta Elisabet
1. Axel Carl
1. Nils Erik
1. Två barn
2. Brita Johanna
2. Märta Elisabet
2. Görvel Charlotta
3. Axel Erik

Gyllenstierna af Lundholm

Gyllenstierna tjänstgjorde i Svea hovrätt och var assessor från 1635 och dess president från 1647. Han var från 1650 landshövding i Östergötlands län, från 1654 riksråd, från 1662 president i tribunalen i Wismar, från 1664 president i Dorpats hovrätt och från 1668 åter i Svea hovrätt samt rikskansliråd.

Gyllenstierna blev jämte Gustaf Banér och Claes Rålamb 1669 ledamot av den kommission, som fick i uppdrag att närmare ordna de från Danmark erövrade provinsernas angelägenheter. Gyllenstierna begärde och erhöll 1673 avsked från sina ämbeten.

Källor redigera

Företrädare:
Seved Bosson Bååt
President för Svea hovrätt
1668–1673
Efterträdare:
Bengt Horn