Johan Gabriel Werwing

svensk poet och översättare

Johan Gabriel Werwing, född i slutet av 1670-talet, död 27 november 1715 i Paris, var en svensk poet, översättare och diplomat.

Johan Gabriel Werwing
Född1675[1][2][3]
Död27 november 1715[3]
Paris
Medborgare iSverige
SysselsättningÖversättare, poet
FöräldrarJonas Werving
Redigera Wikidata

Biografi redigera

Johan Gabriel Werwing var son till Jonas Werwing och Sara Brodina, dotterdotter till Erik Gabrielsson Emporagrius. Han blev 1696 kanslist i kungliga kansliet i Stockholm, men från 1705 vistades han mestadels utomlands, då han tillträdde en tjänst som legationssekreterare vid hovet i Hannover. 1714 blev han legationssekreterare i Paris och där han dog i tyfus 1715. Werwing förblev ogift.

Författarskap redigera

Sitt författarskap bedrev Werwing som förströelse och tidsfördriv. Han skrev vers på svenska, franska, italienska, spanska och tyska. Åtskilliga av hans stycken skrevs för att tonsättas, exempelvis: Nyårsönskan till Kongl. huset 1702 och Aria öfver Konung Carl XII:s victorier. Även om Werwing var en amatördiktare så var hans vers klar, enkel och lättflytande. Han diktade all slags lyrik, från psalmer och patriotiska sånger till dryckesvisor och lättsinniga pièces fugitives. Han översatte också utländska arbeten. Fullständiga manuskript av hans dikter finns i Uppsala universitetsbibliotek och i Kungliga Biblioteket.

En av Werwings mer kända dikter heter Över berömsjuka och lyder:

Ett gift för vårt förnuft är falskt beröm och heder,
ack, säll och trefalt säll den smickertal ej tror,
att hålla av sig själv, att själv sig skatta stor,
på gruvlig villa städs förleder.
Ack, egenkärlek är ett allt för tokot fel,
varav vi ha likväl mest alla fått vår del,
och som oss ofta fall bereder.
Ehuru hög och rik man nånsin vara månd,
ehuru slätt man må om våra skrifter tycka,
dock fanns här ingen än förnöjder med sin lycka,
ell' oförnöjd med sitt förstånd.

Bibliografi redigera

  • Hwars och ens plicht, eller wisza reglor, innehållandes de högres och nedrigares plicht emot hwarannan; dedicerat dhet högwyrdige consistorio i Stockholm. [Stockholm ]. 1699. Libris 2520794 
  • Öfwer konung Carl den tolftes erhåldne victorier utöfwer des fiender. Stockholm. 1701. Libris 2435494 
  • Underdånig nyåhrs-önskning, till det konglige huset. [Stockholm]. 1702. Libris 11900375 
  • Konung Sigismunds och konung Carl den IX:des historier, uti hwilka beskrifwes Sweriges rikes då warande oroliga tilstånd, samt desz med Dannemarck, Pålen och Ryszland förda krig, sammanskrefna af Jonas Werwing och nu af des handskrift : i allment tryck med korta anmärckningar och et omständeligt register utgifna af Anders Anton von Stiernman. 1-2. Stockholm. 1746-1747. Libris 2408679 

Samlade och valda verk redigera

Översättning redigera

  • Joaquim Setanti: Gnistor af then spanske riddarens don Joachin Setantis hwariehanda infällen. Thet är: åthskillige sententier och lärespråk, samt en wäns råd, författat uti nyttige dygde-reglor til underwijsning uti thet allmänna lefwernet (Stockholm, 1703)

Referenser redigera

Noter redigera

  1. ^ Litteraturbanken, Johan Gabriel Werving, läst: 9 oktober 2017.[källa från Wikidata]
  2. ^ Libris, J. G Werwing.[källa från Wikidata]
  3. ^ [a b] Bibliothèque nationale de France, BnF Catalogue général : öppen dataplattform, Johan Gabriel Werwing, licens: öppen licens.[källa från Wikidata]

Vidare läsning redigera