Johan Fredric Bagge, född 28 april 1744, död 21 april 1805, var en svensk författare och sekreterare i fortifikationsförvaltningen.

Johan Fredric Bagge
Född1744 ​eller ​28 april 1744
Död1805 ​eller ​21 april 1805
Medborgare iSverige
SysselsättningSkribent, ämbetsman
Redigera Wikidata

Bagge var sekreterare vid Krigskollegium och Kungliga Musikaliska Akademiens kamrer 1789–1792. Han var amatörviolinist och medlem av sällskapet Utile Dulci och valdes in som ledamot nummer 108 i KMA den 18 april 1788.

Bagge har även författat Beskrifning om upstaden Örebro och utgav tillsammans med Gideon Herman de Rogier tidskriften Journalisten.

Bagge disputerade för magistergraden 1764 på en avhandling om Örebro slott. Han arbetade arton år med sin topografiska bok Beskrifning om upstaden Örebro som trycktes av Kongl. Tryckeriet i Stockholm och utgavs 1785. Han har fått en gata uppkallad efter sig i Örebro, Baggesgatan.

Källor Redigera

  • Nyström, Pia, Kyhlberg-Boström Anna, Elmquist Anne-Marie, Kungl. Musikaliska akademien: matrikel 1771-1995.

Galleri Redigera

Försättsblad och planscher ur boken "Beskrifning om upstaden Örebro" av J.F. Bagge