Öppna huvudmenyn

Johan Fredric Bagge, född 1744, död 1805, var en svensk författare och sekreterare i fortifikationsförvaltningen.

Bagge disputerade för magistergraden 1764 på en avhandling om Örebro slott. Han arbetade arton år med sin topografiska bok Beskrifning om upstaden Örebro som trycktes av Kongl. Tryckeriet i Stockholm och utgavs 1785. Han har fått en gata uppkallad efter sig i Örebro, Baggesgatan. J. F. Bagge var "kamrerare" i Musikaliska Akademien 1789-1792.

GalleriRedigera

Försättsblad och planscher ur boken "Beskrifning om upstaden Örebro" av J.F. Bagge