Ej att förväxla med Johan Alfred Björling.
Johan Björling med sin skolklass på Enskede skola 1921-1922.

Johan Emanuel Björling, född 19 februari 1913 i Lunds domkyrkoförsamling, död 9 juli 1991 i Slottsstadens församling, Malmö, var en svensk lagman (borgmästare); son till Carl Georg Björling.

Björling blev juris kandidat i Lund 1936, genomförde tingstjänstgöring 1937–40, blev fiskal i Hovrätten över Skåne och Blekinge 1940, tingssekreterare 1943–46, e.o. assessor 1948, revisionssekreterare 1955–62 (t.f.1954), häradshövding i Frosta och Eslövs domsaga 1962–67 samt borgmästare och senare lagman i Malmö 1967–80.

Björling var notarie med sekreterargöromål i första lagutskottet 1944 och 1945, sekreterare där 1947, t.f. riksåklagare i särskilda mål 1958 och 1959 samt t.f. justitiekansler 1961. Han genomförde utredningar angående radions juridiska ansvar 1961–62 och 1964–65.

BibliografiRedigera

  • Utlänningslagen jämte dithörande författningar (med kommentarer av Björling och G. Lindencrona, 1955)
  • Radions juridiska ansvar: förslag till lag om ansvarighet för innehållet i rundradiosändningar m. m.: betänkande (1962)
  • Radioansvarighetslag: betänkande (1965)

KällorRedigera