Johan Bese

svensk frälseman och riksråd

Johan Stensson Bese till Herrsäter, död i början av 1505, var en svensk frälseman och riksråd. Johan Bese tillhörde högfrälset och hade ett omfattande godsinnehav i Värmland och Götalandskapen, särskilt i Östergötland.

Johan Bese
Titlar
Väpnare
Tidsperiod 1486
Personfakta
Nämnd 1466
Död 1505
Släkt
Frälse- eller adelsätt Bese
Familj
Gift 1472
Gäddeholm
Make/maka Katarina Jonsdotter (Gädda)

Johan Bese förde ett vapen med en sparre och en upprättstående pil under

Johan Bese var son till väpnaren Sten Jönsson Bese och förde ett heraldiskt vapen med en sparre och en upprättstående pil under. Han omtalas första gången 1466, och inträdde i riksrådet 1486.

År 1487 deltog Johan Stensson i belägringen av det Ivar Axelsson tillhöriga Stegeborg och deltog senare med Sten Sture den äldre i förhandlingarna om borgens uppgivande samma år. Under hela sitt liv tillhörde Johan Stensson Sturepartiet.


1493 byter Johan Bese jord med Svarte Åke Jönsson (Svarte Skåning): [1]

Riddaren Svarte Åke Jönsson i Åkerö, lagman i Södermanland, bortbyter sina gods Melstad i Vallerstads socken i Bobergs härad och Örtomta i (Ö.) Ny socken i Linköpings biskopsdöme till Johan Bese i Eriksäter mot Åkfors kvarn med "Blacke strøm" i Björkviks socken i Oppunda härad i Södermanland.
– SDHK-nr: 32914

Han närvarade inte vid kung Hans kröning 1497 varför han aldrig blev riddare. Tillsammans med Hemming Gadh, Sten Sture, Svante Nilsson och tre andra herrar skrev han 1 augusti 1501 konfederationen i Vadstena där man sade upp troheten mot kung Hans.

Han

Familj redigera

Johan Bese gifte sig på Gäddeholm med Katarina Jonsdotter, dotter till Johan Gädda (Gäddaätten), och i detta äktenskap föddes dottern Gunilla Johansdotter (Bese) gift 1490 med Erik Turesson Bielke.

I sitt andra gifte 1489 i Ulvsläkten med Birgitta Knutsdotter, (dotter till Knut Bengtsson Ulf), från vilken han blev skild, föddes sonen Knut Bese, vilken verkar ha dött ung år 1516, varvid ätten Bese egentligen utslocknade, även om Johan Beses systerson Nils Bese upptog Besenamnet, och för en generation bildade den yngre Beseätten.

Johan Bese ärvdes av sitt enda överlevande barn, dottern Gunilla Johansdotter (Bese), gift med och från henne härstammar kung Johan IIIs hustru Gunilla Bielke och många inom Sveriges högadel efter medeltidens slut.

Referenser redigera

Carlsson, G.: Johan Bese i Svenskt biografiskt lexikon (1924)