Joakim är enligt kristen tradition jungfru Marias far, make till Anna och därmed morfar till Jesus. Joakim är helgon inom Romersk-katolska kyrkan med festdag 26 juli (tillsammans med Anna).

De heliga Joakims och Annas möte vid den Gyllene porten i Jerusalem (fresk av Giotto)

Källstoffet till Joakims namn och liv är den apokryfa Jakobs protevangelium.

Externa länkarRedigera