Jerusalem, du högtbelägna stad är en psalm från 1626 av Johann Matteus Meyfart. Enligt 1937 års psalmbok gjordes den ursprungliga översättningen av Carl Axel Torén 1867 och bearbetades därefter av Edvard Evers 1902, Svante Alin 1903 och Paul Nilsson 1916.[1]

Melodin är en tonsättning av Melchior Frank från 1663 och enligt Koralbok för Nya psalmer, 1921 är det samma melodi som används till psalmen Så gick din gång till härlighetens värld (1921 nr 521).

Publicerad i

redigera

Referenser

redigera
  1. ^ "C. A. Torén övers. den för julnumret av J. A. Josephsons musiktidskrift Zion 1867. För sitt Förslag till Svensk psalmbok i Finland 1868 gjorde Z. Topelius en överarb. av den äldre texten. En ny övers. av psalmen gjorde Edv. Evers för sitt psalmboksförslag 1902. Närmast efter det finska psalmboksförslaget gjorde Svante Alin 1903 en del ändringar för sitt psalmboksförslag. Och Paul Nilsson översatte den på nytt för sin samling Psalmer och Sånger 1916. Alla dessa texter har haft sin betydelse vid utformningen av den slutgiltiga texten i 1921 års psalmbokstillägg.” (Oscar Lövgren, Psalm- och sånglexikon, 1964)
 
Wikisource
Texten till Jerusalem, du högtbelägna stad finns på Wikisource.