Jastorfkulturen (omkring 600 f.Kr.–Kr.f.) är en järnålderskultur i nuvarande norra Tyskland och södra Danmark som fått sitt namn efter fynden från Jastorf.

Jastorfkulturen utmarkerat med mörkrött. Teckenförklaring på engelska för övriga färger finns här

Jastorfkulturens ursprung kan härledas både ur nordisk bronsålderskultur och ur Hallstattkulturen och var främst koncentrerad till Elbes omland mellan Magdeburg och Hamburg. [1] Kulturen motsvarar svensk förromersk järnålder, med vilken flera drag är gemensamma och efterträds liksom i Sverige av en romersk järnålder.

Under den förromerska tiden finns den keltiska La Tène-kulturen i söder och föremål med keltiskt ursprung finns bland fynden. Typiska gravfynd är urnor med konisk hals och utsvängs mynning, bältehakar, skivspännen och järnfibulor, bl. a. maskfibulor. [1] Från den senare romerska tiden gränsar området direkt mot romerska riket vilket då återspeglas i lämningarna.

Jastorfkulturen anses ha varit germansk och ursprunget till de västgermanska språken.

KällorRedigera

Externa länkarRedigera

Eisenzeit. Die Germanen in Niedersachsen.