Jarl Christerson

svensk sjömilitär och sjöförsvarsminister

Jarl Kasimir Eugen Christerson, född 2 oktober 1833 i Karlskrona, död 7 november 1922 i Mariefred, var en svensk sjömilitär och chef för sjöförsvarsdepartementet 1892–1898

Jarl Christerson

Christerson började studera i Lund 1850 och utnämndes 1853 till sekundlöjtnant vid flottan, genomgick artilleriläroverket vid Marieberg och var 1863–64 i fransk örlogstjänst. Han blev kapten vid skärgårdsartilleriet 1867 samt befordrades 1882 till kommendörkapten och 1889 till kommendör vid kungliga flottan.

Christerson var 1874–75 ledamot av sjöförsvarsdepartementets militärisktekniska byrå och beordrades 1887 samt 1891 till Frankrike och England i sjöartilleristiska uppdrag. Sedan han 1884–92 varit chef för marinförvaltningens artilleriavdelning, kallades han 16 december 1892 till statsråd och chef för sjöförsvarsdepartementet i regeringen Boström I efter Carl Gustaf von Otter. Samtidigt utnämndes Christerson till konteramiral. 21 oktober 1898 lämnade han regeringen och utnämndes i sammanhang därmed till viceamiral i flottans reserv. Han var ledamot av 1892 års sjökrigsmaterielkommitté. 1893 blev han hedersledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet. Christerson har utgivit Handbok i sjöartilleri (1881). Han var ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

KällorRedigera

Företrädare:
Carl Gustaf von Otter
Sveriges sjöminister
18921898
Efterträdare:
Gerhard Dyrssen