Januskinas eller JAK är en subenhet till cytokinreceptorer. Det är ett enzym med tyrosinkinasaktivitet, som aktiveras av andra JAK:ar. Ett ligand binder två cytokinreceptorer till varandra. Det ingår i JAK-STAT-signaltransduktionsvägen.