Jan Johansson-stipendiet utdelas årligen ur Jan Johanssons minnesfond – en fond som inrättades 1968 på initiativ av bland andra Arne Domnérus efter Jan Johanssons död. Första stipendiet delades ut året därpå och har sedan årligen delats ut. Utdelningen sker numera i Johanssons hemstad Söderhamn vid en årligen återkommande konsert, där förutom stipendiaten andra jazzmusiker av hög klass framträder. Stipendiefonden förvaltas av Svenska musikerförbundet.

Stipendiet delas ut till minne av jazzpianisten Jan Johansson.

Stipendiater redigera

Referenser redigera

Noter redigera

Webbkällor redigera