Jan Erik (Jan-Eric) Warren, född den 17 september 1945 i Stora Kopparbergs församling i Kopparbergs län,[1] är en svensk militär.

Jan-Eric Warren
Information
Född17 september 1945 (74 år)
Stora Kopparbergs församling i Kopparbergs län, Sverige
I tjänst förSverige Sverige
Tjänstetid1968–2003
GradBrigadgeneral

Warren tog studentexamen 1965, blev officer i Intendenturkåren 1968 och befordrades 1970 till löjtnant. Han var intendent vid Östgöta flygflottilj 1970–1974 och befordrades till kapten 1972. Åren 1976–1980 var han lärare vid Försvarets förvaltningsskola, varpå han 1980–1981 tjänstgjorde vid FN:s högkvarter på Cypern. Han befordrades 1979 till major och 1984 till överstelöjtnant. Åren 1986–1988 var han chef för Kvartermästaravdelningen i Försvarsstaben och blev 1987 överstelöjtnant med särskild tjänsteställning. Han var 1988–1991 chef för Förplägnadsavdelningen vid Försvarets materielverk och befordrades 1989 till överste. År 1991 befordrades han till överste av första graden och han var 1991–1994 chef för Försvarets förvaltningshögskola. Åren 1994–1998 var han chef för Controlleravdelningen vid Högkvarteret och 1998–2003 ställföreträdande personalchef i Försvarsmakten, befordrad till brigadgeneral 2000.

Han var adjutant hos Hans Majestät Konungen 1986–1992 och överadjutant 1992–2003. Han var 2002–2010 vice ceremonimästare vid Kungliga Hovstaterna och 2010–2015 ceremonimästare.[2] Warren erhöll 2010 uppgiften att vara studiehandledare för prins Daniel under dennes introduktionsprogram med anledning av hans giftermål med kronprinsessan Victoria samma år. Introduktionsprogrammet omfattade bland annat hovets verksamhet och ceremonier, monarkins historia och kulturarv samt svensk statsvetenskap och historia.[3] Han erhöll 1991 Hans Majestät Konungens medalj i 8:e storleken i serafimerordens band och 2013 samma medalj i 12:e storleken i serafimerordens band.[4]

Jan-Eric Warren invaldes 1989 som ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

ReferenserRedigera

  1. ^ Sveriges befolkning 1980, CD-ROM, version 1.00 (Sveriges Släktforskarförbund 2004).
  2. ^ ”Förändringar inom Ceremonistaten”, Sveriges kungahus, länk, publicerat 2010-08-18, läst 2017-08-04.
  3. ^ ”Introduktionsprogram för Herr Daniel Westling”, Sveriges kungahus, länk, publicerat 2010-02-18, läst 2017-08-04.
  4. ^ ”Sök medaljförläning”, Sveriges kungahus, länk, läst 2017-08-04.

KällorRedigera

  • Kjellander, Rune: Kungl Krigsvetenskapsakademien. Svenska Krigsmanna Sällskapet (till 1805), Kungl Krigsvetenskapsakademien. Biografisk matrikel med porträttgalleri 1796–1995 (Kungl. Krigsvetenskapsakademien, Stockholm 1996), s. 202.
  • Moen, Ann (red.): Vem är det 2007. Svensk biografisk handbok (Nationalencyklopedin, Malmö 2006), s. 618.