Jakovlev Jak-50 är ett enmotorigt propellerplan utvecklat av Jakovlev.

Jakovlev Jak-50.
Cockpit.

Planet användes som skol- och akrobatikflygplan. Tillverkningen upphörde i Sovjetunionen på 1980-talet och ersattes av Jakovlev Jak-52 som fortfarande tillverkas .