Jakobs Svärdsorden

portugisisk orden

Jakobs Svärdsorden (portugisiska: Ordem Militar de Sant'Iago da Espada), är en portugisisk orden som härleder sitt ursprung från ett brödraskap instiftat 1170 av kung Fernando II av Léon och Galicien. Orden är idag en förtjänstorden som utdelas av Republiken Portugal. Den utgör, tillsammans med Avizorden, Kristusorden och Torn- och svärdsorden, Portugals "gamla militärordnar".

Regla de la orden y cavalleria de S. Santiago de la Espada / co(n) la glosa y declaracion del Maestro Ysla (1547).
Ordenstecken, kedja och kraschan.

GraderRedigera

Sedan återinförandet av Jakobs Svärdsorden 1918 har orden haft sex grader

  • Storkedja (Grande-Colar)
  • Storkors (Grã-Cruz)
  • Storofficer (Grande-Oficial)
  • Kommendör (Comendador)
  • Officer (Oficial)
  • Riddare/dam (Cavaleiro/Dama)