Öppna huvudmenyn

Jakob Duncan

dansk militär av skotsk härkomst

Jakob Duncan, född omkring 1625, död 1685, var en dansk general av skotsk härkomst.

Duncan tillhörde den gamla skotska adelsätten Duncan, deltog i Karl I:s krig med parlamentet och i det skotska legitimistkriget 1650-51 och kom till Sverige som flykting 1651. Han inträdde i svenska armén, stred 1655–57 i Polen och utmmärkte sig under striderna kring Kraków och befordrades till överstelöjtnant. 1671 gick han i dansk tjänst, blev 1675 generalmajor och sändes under det skånska kriget med 2.900 man in i Halland för att erövra Halmstad och längs västkunsten söka förbindelse med norska hären men överraskades av Karl XI och tillfångatogs i det förödande nederlaget i slaget vid Halmstad 17 augusti 1676. Han utväxlades 1677, och ställdes på egen begäran inför krigsrätt men frikändes och utnämndes till kavalleriinspektör på Fyn. 1678–79 deltog Duncan i den norska fälttågen i Sverige, blev 1683 generallöjtnant och 1684 överbefälhavare över danska hären i Holstein. Han inföll samma år i Sachsen-Lauenburg och erövrade Mölln. Senare samma år följde han den kejserliga hären mot turkarna i Ungern men föll i onåd hos Kristian V och fick 1685 avsked.

Duncan dog i Alton och begravdes därefter i Kristine kyrka i Göteborg.

KällorRedigera