Jacob Bernhard Struve

svensk organist och tonsättare

Jacob Bernhard Struve, född 14 oktober 1767 i Stockholm, död 27 juli 1826, var en svensk organist och tonsättare.

Struve var även musikpedagog samt blev filosofie doktor i naturalhistoria vid universitetet i Kiel. Han var direktör vid Kungliga Musikaliska Akademiens undervisningsverk 1805-1811 och upprätthöll tjänsten som organist i Norrköping 1811-1818; därefter var han åter verksam i Stockholm. Struve var medlem av Harmoniska Sällskapet och invaldes som ledamot nummer 173 i Kungliga Musikaliska Akademien den 11 mars 1797.

VerklistaRedigera

Utöver dessa verk har han även gjort bearbetningar av andras verk, främst klaverutdrag och reduktioner.

SångspelRedigera

 • Den engelska advokaten eller Lagens bokstafliga uttolkning. Sångspel i två akter.
 • En fjerdedels timmas tystnad. Sångspel i en akt. Klaverutdrag av Erik Drake.
 • Den ondsinta hustrun.
 • Torparen. Sångspel i två akter till text av Carl Gustaf Nordforss.

KyrkomusikRedigera

 • Requiem för kör, orkester och solister.

OrkesterverkRedigera

 • Symfoni i Ess-dur (Autograf på Musik- och teaterbiblioteket).
  • 1. Largo
  • 2. Minuetto alegretto – Trio
  • 3. Andante non troppo
  • 4. Finale vivace.
 • Uvertyr i c-moll (flera autograf på Musik- och teaterbiblioteket).
  • 1. Molto adagio
  • 2. Allegro molto vivace.
 • Uvertyr i D-dur (Autograf på Musik- och teaterbiblioteket).
  • 1. Largo
  • 2. Allegro
  • 3. Andante
  • 4. Allegro.
 • Orkestersats i d-moll (ofullbordad).

KammarmusikverkRedigera

 • "I bröder som mig rädda kunnen", aria ur Torparen, för violin och piano.
 • Pianokvartett i f-moll (Autograf på Musik- och teaterbiblioteket).
  • 1. Adagio
  • 2. Allegro
  • 3. Menuetto allegretto – Trio
  • 4. Adagio non troppo
  • 5. Allegro assai – Presto
 • Stråkkvartett i c-moll (Autograf på Musik- och teaterbiblioteket).
  • 1. Adagio
  • 2. Allegro
  • 3. Andante
  • 4. Menuetto – Trio
  • 5. Poco adagio – Allegro assai – Presto
 • Stråkkvartett i d-moll (Autograf på Musik- och teaterbiblioteket).
  • 1. Allegro con spirito
  • 2. Minuetto allegro – Trio
  • 3. Adagio
  • 4. Finale allegretto
 • Stråkkvartett i Ess-dur (Autograf på Musik- och teaterbiblioteket).
  • 1. Allegro
  • 2. Menuetto allegro rovercico – Trio
  • 3. Adagio
  • 4. Allegro assai
 • Stråkkvartett i E-dur (Autograf på Musik- och teaterbiblioteket).
  • 1. Moderato
  • 2. Minuetto allegretto – Trio
  • 3. Andante non troppo
  • 4. Finale presto
 • Stråkkvartett i G-dur (Autograf på Musik- och teaterbiblioteket).
  • 1. Allegro vivace
  • 2. Minuetto allegro – Trio
  • 3. Adagio
  • 4. Rondo allegro
 • Stråkkvintett i E-dur (Autograf på Musik- och teaterbiblioteket). Verket finns också i D-dur.
  • 1. Largo
  • 2. Allegro
  • 3. Menuetto – Trio
  • 4. Andante poco adagio
  • 5. Finale allegretto (ej färdig).
 • Stråkkvintett i F-dur (Autograf på Musik- och teaterbiblioteket).
  • 1. Lento
  • 2. Minuetto – Trio
  • 3. Adagio non troppo
  • 4. Allegro assai


KlaververkRedigera

 • Fantasie et variations sur des themes de l'opéra Friskytten i D-dur.
  • 1. Fantasie adagio
  • 2. Andante quasi allegretto
  • 3. [Fem variationer]
  • 4. Molto vivace - Presto.
 • Interludier till musiken vid Gustaf IV Adolfs kröning. Utgiven i Musikaliskt tidsfördriv 1800.
 • Musik uppförd vid deras Kongl. Majestäters höga kröning i Norrköping år 1800.
  • 1. Intrada maestoso,
  • 2. Finale allegro maestoso.
 • Tre polonäser, för piano fyra händer.
  • 1. Polonäs i Ess-dur
  • 2. Polonäs i c-moll/C-dur
  • 3. Polonäs i h-moll/H-dur
 • Quatre rondeaux, över temat från Torparen och Den engelska advokaten, Ess-dur. Cirka 1823.
 • Requiem, urval i klaverutdrag av Erik Drake. 1826.
 • Rondo capriccio sur une danse nationale suedoise, för piano i F-dur. Cirka 1822.
 • Rondo capricio på Hvila vid denna källa, för piano. Källan har "af Kraus" vilken möjligen avspeglar den samtida uppfattningen av Kraus som tonsättare av detta tema.
 • Thema med variationer, för piano i E-dur. Tillägnade Mademoiselle Laurette Acharius.
 • Variations sur la chanson suedoise "Sörj ej den gryende dagen förut" (Olof Åhlströms melodi), för piano. Tema (Andante) och 8 variationer.
 • Variations sur une Chanson Suedoise avec Introduction, för piano i B-dur.


Vokala verkRedigera

 • Canone in quinta för två stämmor i g-moll. Tillägnad Erik Drake.
 • "Det bodde en gubbe i västanfjälls skog" ur Torparen. Utgiven i Musikaliskt tidsfördriv 1804.
 • "Hur lycklig var min ålders vår", aria alla polacca. Finns i sättning både för röst och klaver, dels för röst, klaver och obligat violinstämma.
 • Kantat, över Jorden full af Herrans ära, nr 43 i Haeffners koralbok.
 • Sånggudinnornas klagan vid Gustaf III:s graf, för tre solister och orkester (Choraeus). Tillägnad Johan Anders Fahlroth.


KällorRedigera

 • Nyström, Pia, Kyhlberg-Boström Anna, Elmquist Anne-Marie, Kungl. Musikaliska akademien: matrikel 1771-1995.
 • Levande musikarv