Jakob Bagge, officiellt HM Torpedkryssare Jacob Bagge[a], var en torpedkryssare i svenska flottan. Hon var det tredje fartyget av fem i Örnen-klass, som hon bildade tillsammans med Örnen, Claes Horn, Psilander och Clas Uggla. Huvudbestyckningen utgjordes av två 12 cm kanoner, och den sekundära bestyckningen av fyra 57 mm kanoner. Jacob Bagge byggdes på Kockums Mekaniska Verkstad i Malmö och sjösattes den 30 april 1898. Den 23 november samma år levererades hon till flottan. Mellan åren 1927 och 1935 tjänstgjorde Jacob Bagge som flygdepåfartyg, och från 1941 som skolfartyg för kadetter. Jacob Bagge utrangerades 1947 och skrotades 1951. Fartyget fick sitt namn efter den svenske amiralen Jakob Bagge, främst känd för sina insatser under nordiska sjuårskriget (1563-70).

HM Torpedkryssare Jacob Bagge
Jacob Bagge på redden till Karlskrona cirka 1920.
Jacob Bagge på redden till Karlskrona cirka 1920.
Allmänt
Typklass/KonstruktionTorpedkryssare
NamneJacob Bagge
Historik
ByggnadsvarvKockums Mekaniska Verkstads AB
Sjösatt30 april 1898
I tjänst23 november 1898
ÖdeTagen ur tjänst den 13 juni 1947, skrotad 1951
Tekniska data
Längd69 meter
Bredd8,2 meter
Djupgående3,2 meter
Deplacement800 ton
Maximal hastighet19 knop
Besättning108 man
Bestyckning[design]
2 x 120 mm/45cal. kanoner M/94
4 x 57 mm/55cal. kanoner M/89B
1 x 38 cm torpedtub M/93

[1941]
2 x 120 mm/45cal. kanoner M/94
2 x 25mm/58cal. Bofors M/32
2 x 20mm/66cal. Bofors M/40
12 minor
Jacob Bagges vapen.

Kommentarer redigera

  1. ^ Förkortningen "HMS" (Hans/Hennes Majestäts Skepp) började inte användas av svenska flottan förrän efter 1950. Tidigare användes ”HM” (Hans Majestäts) följt av fartygstyp och namn.

Referenser redigera