Jakob Andreas Christofer Quensel

svensk jurist

Jakob Andreas Christopher Quensel, född 1809, död 1890, var en svensk jurist.

Quensel gick i skolan i Malmö och blev därefter student vid Lunds universitet. Han blev auskultant i Svea hovrätt 1829, fiskal 1837 och assessor 1841. Quensel utsågs till revisionssekreterare 1846 och därefter till byråchef i Justitiestatsexpeditionen 1850 och expeditionschef där 1852. Åren 1848–1851 var han arbetande ledamot av lagberedningen. Han var justitieråd 1853–1875.

Jakob Andreas Christofer Quensel promoverades till juris hedersdoktor vid Uppsala universitets jubelfest 1877.

Han var son till juristen Eberhard Quensel (1782–1859) och blev far till justitierådet Eberhard Quensel.

ReferenserRedigera