JSON (JavaScript Object Notation), är ett kompakt, textbaserat format som används för att utbyta data. JSON-formatet är föreslaget som standard genom RFC 7159. Den officiella MIME-typen för JSON är application/json.

ExempelRedigera

Följande exempel visar JSON-kodad data som beskriver en person. Objektet innehåller strängar för för- och efternamn, ett annat objekt som innehåller adressen och en lista som innehåller telefonnummer.

{
   "firstName": "Jason",
   "lastName": "Smith",
   "age": 25,
   "address": {
     "streetAddress": "21 2nd Street",
     "city": "New York",
     "state": "NY",
     "postalCode": "10021"
   },
   "phoneNumber": [
     { "type": "home", "number": "212 555-1234" },
     { "type": "fax", "number": "646 555-4567" }
   ],
   "newSubscription": false,
   "companyName": null
 }

För att läsa in JSON-data från Javascript kan man göra på följande sätt:

 var p = JSON.parse(contact);


Då JSON skall bäddas in i XML-attribut är en vanlig väg runt problemen som tillkommer att ersätta " (quot) med | (pipe). Konsumenten måste då byta tillbaka till " (quot) innan strängen skickas till en standardiserad JSON-parser.

Externa länkarRedigera