Järnvägens museum Ängelholm

arbetslivsmuseum i Ängelholms kommun

Järnvägens Museum i Ängelholm är ett kommunalt museum, som visar hur Sveriges järnvägar byggdes, vilka människor som låg bakom och hur bantekniken har utvecklats fram till idag.

Museets entre

BeskrivningRedigera

Museet finns strax söder om Ängelholms järnvägsstation och Trafikverksskolan, i direkt anslutning till Kronoskogen, Ängelholm. Lokalerna ligger i ett om- och tillbyggt lokstall från 1898 med en utställningsytan på cirka 2 000 kvadratmeter. Här finns rallare, järnvägssignaler, dressiner, ställverk, banvakter, ånglok, en stor modelljärnväg, loksimulatorn LOCOMOTION och mycket annat.

HistorikRedigera

Åren 1898-1900, 13 år efter Ängelholms nuvarande station togs i bruk, byggdes i bangårdens södra ände ett lokstall med 16 platser och en vändskiva med 15 meters diameter. Lokstallet kostade 41.162:- att uppföra.[1]

1917 byggde man ännu ett lokstall med 6 platser och en 20 meters vändskiva söder om det gamla stallet. Båda stallen byggdes ihop med reparationsverkstad, förråd och personalrum.

1955 startades SJ-skolan, idag kallad Trafikverksskolan, i lokalen med utbildning och undervisning. Under 1990-talet tog Banverket fram planer för ett museum i en del av byggnaden. Järnvägens Museum i Ängelholm öppnade 1998 under namnet Banmuseet. Invigningen förrättades av dåvarande kommunikationsministern Ines Uusmann och Banverkets generaldirektör Bo Bylund.

År 2003 tog Banverket över Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle från SJ. Banverket hade nu två museer. Den 1 juli 2005 slogs museerna samman med en gemensam museichef placerad i Gävle. Banmuseet bytte namn till Sveriges Järnvägsmuseum Ängelholm året efter, den 1 maj 2006.

Den 1 april 2010 tog det nybildade Trafikverket över de verksamheter som tidigare fanns inom bland annat Banverket. Trafikverket blev ny ägare till Sveriges Järnvägsmuseum och Banverket avvecklades.

Den 1 januari 2012 övergick Sveriges Järnvägsmuseum Ängelholm från Trafikverket till Ängelholms kommun. Våren 2012 bytte man namn till Järnvägens Museum.

Se ävenRedigera

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Statens järnvägstrafik, år 1900 Kongl. jernvägsstyrelsen

Externa länkarRedigera