Järnnitrat

Järnnitrat är ett salt med formeln Fe(NO3)3. Saltet är starkt hygroskopiskt. Ett annat namn är Järn(III)nitrat.