Järn(II)nitrat eller järndinitrat är en förening av tvåvärt järn och nitrat-joner.

Järn(II)nitrat
Strukturformel
Systematiskt namnJärn(II)dinitrat
Kemisk formelFe(NO3)2
Molmassa179,855 g/mol
UtseendeVita till ljusgröna kristaller
CAS-nummer14013-86-6
SMILES[Fe+2].O=N(=O)[O-].O=N(=O)[O-]
Egenskaper
Löslighet (vatten)löslig g/l
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

EgenskaperRedigera

Järn(II)nitrat blir instabilt vid temperaturer strax över rumstemperatur och sönderfaller till järn(III)oxid, kväveoxid och kvävedioxid.

 

FramställningRedigera

NitreringRedigera

Järn(II)nitrat kan framställas genom att järn sänks ner i ett bad av utspädd, kall salpetersyra (HNO3).

 

Förutom kvävedioxid kan även ammoniumnitrat (NH4NO3) bildas. Risken finns också att salpetersyran oxiderar järnet till trevärt järn varvid i stället järn(III)nitrat (Fe[NO3]3) bildas.

MetatesRedigera

Ett effektivare sätt att tillverka järn(II)nitrat är genom metates. I en lösning kan ett salt av tvåvärt järn byta anjon med ett annat salt av en annan tvåvärd metall. Om ett av de resulterande salten inte är vattenlösligt fälls det ut och gör reaktionen irreversibel.

Järn(II)sulfat (FeSO4) och blynitrat (Pb[NO3]2).

 

eller järn(II)klorid (FeCl2) och silvernitrat (AgNO3).

 

AnvändningRedigera

 
 
 
Plutoniumnitrat är lösligt i vatten och därför kan sedan rent plutonium utvinnas genom elektrolys.
  • En blandning av järn(II)nitrat och mangan bildar ett mycket kraftfullt brandmedel. När en sådan blandning brinner kan den lätt nå temperaturer upp till 10000 °C varvid järn och manganoxid (Mn3O4) bildas (jämför termit).
 

Se ävenRedigera