Järnåldersdös är en typ av förhistorisk gravanläggning. De består av resta hällar eller block som bildar ett rum. Vanligtvis är graven utformad av tre hällar och med en sida öppen. Ibland förekommer takhäll. I förhållande till de äldre stenkammargravarna är järnåldersdösen av mindre storlek. I Sverige klassificeras den som fornlämning och förekommer på 35 lokaler i Götaland, företrädesvis på gravfält i Halland och västra Småland.

KällorRedigera