Ivar Fallenius

svensk affärsman

Ivar Constantin Engelbrekt Fallenius, född den 26 april 1866 i Örebro, död den 25 april 1951 i Göteborg, var en svensk köpman.

Efter studentexamen och underbefälsutbildning praktiserade Fallenius i en exportfirma i Göteborg, senare i Frankrike och England. Efter tiden utomlands återvände han till Göteborg, där han 1891 startade en speditionsfirmaDrottninggatan 11. Senare samma år, när företaget expanderat, flyttade firman till Skeppsbron 1 och i december inträdde vännen Leopold Leffler som kompanjon och firmanamnet blev Fallenius & Leffler.

År 1893 lämnade Leffler firman och Ivar Fallenius drev den vidare ensam. Företaget ombildades till aktiebolag 1908 och Fallenius var dess verkställande direktör; från slutet av 1940-talet även styrelseordförande. Företaget växte och blev ett av de större transport- och speditionsföretagen i Sverige. Avdelningskontor öppnades i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Trelleborg, Borås, Eskilstuna och Norrköping.

Fallenius & Leffler blev när Rederi AB Nordstjernan 1904 startade Johnson-linjen dess representant i Göteborg. År 1928 inleddes lastbilstrafik mellan Göteborg och Stockholm genom inköp av ett lastbilsföretag i Göteborg. Trafiken överläts på ett dotterbolag, Fallenius godstrafik.

Fallenius var delägare i assuransfirman Ankarcrona & Co, vilken 1907 övertogs av Fallenius & Leffler. I början av 1900-talet grundade Fallenius Compoboardfabriken, vilken tillverkade ett väggbeklädnadsmaterial och färdiga hus.

Ivar Fallenius var ordförande i Göteborgs speditörförening 1934–1942 och tog initiativet till Sveriges speditörföreningars riksförbund 1937 där han var ordförande 1937–1942. Han var engagerad i styrelsen för Svenska mässan där han var ordförande i dess verkställande nämnd 1923–1943 och i dess styrelse 1933–1944. Som frimurare var han ledamot av styrelsen för Frimurarbarnhuset i Göteborg 1917–1943.

Fallenius fick motta Göteborgs stads förtjänsttecken den 4 juni 1948, med följande motivering: "Svenska mässan gick något tveksamt i början. Då tog Ivar Fallenius ledningen i egenskap av mässtyrelsens ordförande. En lång följd av år förde han Mässans färger, under vilken tid denna utvecklades till en riksmässa av stor betydelse för vår stad och för det svenska näringslivet. Han har samlat stor erfarenhet även i utlandet. Vår stad har profiterat härpå. Ivar Fallenius, Göteborg ber att få överlämna sitt tecken på uppskattning av Er gärning."[1]

KällorRedigera

  1. ^ Anföranden av stadsfullmäktiges ordförande vid utdelning av Göteborgs stads förtjänsttecken 1948–1952.