Italiens försvarsmakt (italienska: Forze armate italiane) består av vapenslagen armén, marinen, flygvapnet och karabinjärerna. Finanspolisen, Guardia di Finanza, är en militär kår underställd finansministeriet. Försvarsmakten är sedan 2005 en yrkesarmé. Soldaterna är av två slag, yrkessoldater med tillsvidareanställning (Volontari in Servizio Permanente, VSP) och kontraktsanställda på ett (Volontari in ferma prefissata ad 1 anno, VFP1) eller fyra år (Volontari in ferma prefissata ad 4 anno, VFP4). VSP rekryteras bland VFP4, som i sin tur rekryteras ur VFP1. Det finns också en äldre kontraktsanställningsform (Volontari in ferma breve, VFB), där ingen har anställts sedan 2005.

Italiens försvarsmakt
Information
NationItalien Italien
Organisationer Armén
Marinen
Flygvapnet
Karabinjärerna
Högste befälhavarePresident Sergio Mattarella
StatsrådFörsvarsminister Lorenzo Guerini
FörsvarschefGeneral Enzo Vecciarelli
Vapenför ålder18 år
MilitärtjänstNej, frivillig
Stående styrkor171 000 aktiva soldater plus 110 000 karabinjärer
Ekonomi
Budget€21,4 miljarder
Övrigt

Försvarsgrenarna

redigera
 
Italienska alpjägare i Kosovo 2003
 
Örlogsgös på övningsfartyget Amerigo Vespucci 2008

Den italienska armén - Esercito Italiano - har 113 000 soldater. Den består av åtta aktiva insatsbrigader, bemannad med yrkessoldater (VSP) och kontraktsanställda (VFP4), för internationella operationer och av tre territorialförsvarsbrigader, bemannad med konstraktsanställda (VFP1), för skydd och bevakning av den italienska statens nyckelinstitutioner. En av dessa brigader har, till exempel, till uppgift att skydda Rom och presidenten, regeringen och parlamentet.

Marinen

redigera

Den italienska marinen - Marina Militare - har 34 000 sjömän. I den ingår följande större fartyg:

Därtill kommer patrullbåtar, minröjningsfartyg, trängfartyg och övningsfartyg.

Kustbevakningen

redigera

Den italienska kustbevakningen - Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera - är en militär kår som organisatoriskt ingår i marinen, men operativt lyder under transportministeriet. Den består av 10 000 sjömän.

Flygvapnet

redigera

I det italienska flygvapnet - Aeronautica Militare - ingår 64 010 soldater. De viktigaste flygstridsplattformarna är:

Dessutom finns 10 Lockheed Martin C-130 Hercules transportflygplan.

Karabinjärerna

redigera
Huvudartikel: Carabinieri

Karabinjärerna - Carabinieri - har 128 000 polissoldater fördelade på 537 karabinjärdistrikt och 4 671 karabinjärstationer, samt mobila förband och specialförband. Karabinjärerna lyder operativt under inrikesministeriet och har huvudansvaret för allmän ordning och säkerhet på landsbygden och i små städer, men finns överallt i Italien. Corazzieri är ett elitförband inom karabinjärerna som vaktar Italiens president.

Guardia di Finanza

redigera
Huvudartikel: Guardia di Finanza

Finanspolisen - Guardia di Finanza - har 68 000 polissoldater. Det är en militär kår underställd finansministeriet.

Personalstruktur

redigera

Personalkårer

redigera

Soldater

redigera

Alla soldater börjar som Volontari in Ferma Prefissata di 1 anno (VFP1), kontraktsanställda soldater med ettårskontrakt. Bland dessa rekryteras sedan Volontari in Ferma Prefissata di 4 anni (VFP4), kontraktsanställda soldater med fyraårskontrakt. Yrkessoldater med tillsvidareanställning, Volontario in Servizio Permanente (VSP), rekryteras sedan från VFP4.

Gruppbefäl och plutonsbefäl

redigera

Gruppchefsaspiranter, Allievo Sergente, rekryteras från yrkessoldaterna (VSP).

Specialistofficerare

redigera

Specialistofficersaspiranter, Allievo Maresciallo, rekryteras dels från det civila livet bland unga män och kvinnor 17-21 år gamla med avlagd studentexamen med högskolebehörighet, dels internt bland gruppbefäl och plutonsbefäl med minst 4 års tjänst som sådana och som VSP eller bland VSP med minst 7 års tjänst. Aspiranterna genomgår en treårig utbildning, som leder till en högskoleexamen på grundnivå varefter de tillträder befattningar på plutonchefsnivå.

Officerare

redigera

Officersaspiranterna genomgår den italienska militärhögskolan, Accademia Militare i Modena, som är tvåårig och ger en grundläggande officersutbildning. Den nyutnämnde fänriken fortsätter sedan med tre års utbildning vid Scuola di Applicazione i Turin. Efter ett år i Turin avläggs en akademisk examen på grundnivå och befordran sker till löjtnant. Efter ytterligare två år avläggs en akademisk examen på avancerad nivå.

Källor: [1][2][3]

Militära grader

redigera

Officerare

redigera
Officerare i den italienska armén
                     
Generale Generale di Corpo d’Armata Generale di Divisione Generale di Brigata Colonello Tenente Colonello Maggiore Primo Capitano Capitano Tenente Sottotenente
General Generallöjtnant Generalmajor Brigadgeneral Överste Överstelöjtnant Major Kapten Kapten Löjtnant Fänrik
NATO-kod OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-2 OF-1 OF-1

Specialistofficerare

redigera
Specialistofficerare i den italienska armén
         
Primo Maresciallo Luogotenente Primo Maresciallo Maresciallo Capo Maresciallo Ordinario Maresciallo
Regementsförvaltare Regementsförvaltare Regementsförvaltare Förvaltare Förvaltare
NATO-kod OR-9 OR-9 OR-9 OR-8 OR-8

Gruppbefäl och plutonsbefäl

redigera
Gruppbefäl och plutonsbefäl i den italienska armén
     
Sergente Maggiore Capo Sergente Maggiore Sergente
Fanjunkare Förste sergeant Sergeant
NATO-kod OR-7 OR-6 OR-5

Soldater

redigera
Soldater i den italienska armén
             
Caporalmaggiore Capo Scelto
VSP
Caporalmaggiore Capo
VSP
Caporalmaggiore Scelto
VSP
Primo Caporalmaggiore
VSP
Caporalmaggiore
VFP4
Caporale
VFP4
VFP1
Soldato
VFP1
Korpral Korpral Korpral Korpral Vicekorpral Menig 1kl Menig
NATO-kod OR-4 OR-4 OR-4 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1

Se även

redigera

Referenser

redigera
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Military of Italy, 4 augusti 2010.

Externa länkar

redigera