Isskåp var ett förvaringsskåp för livsmedel och som med hjälp av isblock höll drycker och matvaror kalla. Isskåpen var vanliga i hushåll under 1800-talet och första hälften av 1900-talet, och ersattes därefter av kylskåp.

Isskåp med dörrar

Isen sågades vintertid upp ur sjöar. Isen lades sedan i enorma högar – omväxlande kallade isdösar, isstackar eller ishögar[1] – som man täckte med tjocka lager isolerande sågspån. Detta räckte för att bevara isen under hela året. Isblocken levererades därefter till hemmen av iskarlar.

Isskåp var ofta 1–1,5 meter höga, öppnades med ett lock eller med dörrar samt hade dubbla väggar och zinkplåt invändigt.[2] Ofta var mellanrummet i väggarna fyllt med dåligt värmeledande ämnen. Isen lades in längst ner eller bredvid den avdelning av skåpet som matvarorna hade sin plats på. Smältvattnet från isen flöt av genom ett rör.

I senare modeller placerades isrummet ovanpå utrymmet där varorna förvarades. Smältvattnet rann då ned i kanaler mellan de dubbla väggarna. Ur värmeteknisk synpunkt var en sådan anordning effektivare.

GalleriRedigera

KällorRedigera

  1. ^ ”is | SAOB | svenska.se”. https://svenska.se/saob/. Läst 5 september 2019. 
  2. ^ Isskåp i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1910)