Iskil är benämning på en isfylld spricka i marken i permafrostområden.

Iskilar i SprengisandurIsland.
En smältande pingo är omgiven av iskilar som bildar polygoner nära Tuktoyaktuk i Kanada.

Iskilar uppträder i mark där jordarten tillåter sammandragning så att sprickor uppträder. Snö och vatten samlas i sprickorna som fryser. När isen töar ansamlas annat material, såsom sand, humus etc som blåser ned i sprickan. En iskil som befunnits i ett före detta permafrostområde övergår till att bli en jordkil, men kallas för fossil iskil inom den geovetenskapliga grenengeomorfologi. Detta fenomen inträffar när en inlandsis drar sig tillbaka och mark omedelbart intill isranden successivt övergår från tundra till skogsland.

Exempelvis finns det fina iskilsmönster i Halland, från iskilar bildade efter den senaste istiden. Dessa iskilar syns i flygbilder i form av hexagoner av mörkare eller ljusare partier i marken.[1]

Ett annat exempel är Boxted, Essex, England.[2]

KällorRedigera

FotnoterRedigera

Tryckta verkRedigera