Irans befolkning från 1880-2016.

Iran har haft en snabb folkökning och många har flyttat till städerna (ca 50 % är stadsbor). Landet är folktätast i nordväst. Den etniska blandningen är stor. Politiskt räknas Iran till Mellanöstern, men det är ingen arabstat (2 % är araber). Ungefär hälften av iranierna är av persisk härkomst, och det officiella språket är persiska. I norr finns ganska stora turkisktalande minoriteter som azerbajdzjaner och turkmener. I sydöst finns balucherna, varav många är nomader. Kurderna i nordväst (drygt 6 milj.) är hårt kontrollerade. De kämpar för ökat självstyre, liksom kurderna i Irak och Turkiet.

Före islam var zoroastrismen dominerande religion, men den är så gott som utplånad. Med araberna kom islam på 600-talet till Iran och från 1500-talet har shiiterna dominerat. De gjorde sin gren av islam till statsreligion och har genom historien haft betydande politisk makt i landet. Den heliga staden Qom är shiamuslimernas centrum i Iran. Mullorna har en stark ställning och leds av rättslärda, högre personer med titeln ayatollah. Vid revolutionen 1979 gjorde de Iran till en präststyrd stat med sträng tillämpning av islamisk lag (sharia). I landet finns också sunnimuslimer, bl.a. bland araberna och kurderna. Landets fåtaliga kristna (knappt 1 %) tillhör de armeniska och assyriska kyrkorna.[1]

KällorRedigera

  1. ^ Alla Världens Länder 2000 Bonnier Lexikon