En intressekonflikt uppstår när två eller flera parter har motstående eller potentiellt motstående intressen. I sin enklaste form kan en intressekonflikt uppstå när två personer - A och B - ska dela en tillgång (till exempel en kaka). Både A och B har här ett intresse av att maximera sin vinst men genom maximering av A:s intresse kommer B:s intresse inte att kunna tillgodoses. Inom spelteori finns flera metoder för att lösa en intressekonflikt.

I Sverige finns regler om intressekonflikter bland annat på finans-, försäkrings- och rådgivningsområdet.[1]

Se ävenRedigera

KällorRedigera

  1. ^ [1] Försäkringsrörelselagen 8 kap 7 §