Interpreterande programspråk kallas programspråk konstruerade för en interpreterande miljö.

I en interpreterande miljö tolkas programkoden samtidigt som programmet körs, till skillnad mot en kompilerande miljö, där koden översätts i en separat process till maskinkod.

Några interpreterande programspråk:

Det finns kompilatorer för interpreterande språk, och det finns interpretatorer för kompilerade språk. Ett viktigt mellanting är när översättningen inte görs hela vägen utan till en maskinläsbar kod för interpretation i körningsögonblicket. ABC80 och ABC800 hade i sin BASIC-tolk en inbyggd omvandling av detta slag, och resultatet kunde sparas i så kallad BAC-kod, oläsbar för människor, men snabbt återanvändbar för basictolken, i och med att alla adresser för hopp och variabler var färdiguträknade i koden.

Bland dagens programspråk är Java viktigt just i detta avseende, då Javakompilatorn i de flesta sammanhang inte översätter till färdig maskinkod, utan till bytekod, som är tänkt att kunna tolkas i flera olika miljöer ("plattformar") med olika processorer och operativsystem. Som programdelar i en webbsida (så kallade applets) kan alltså ett färdigt javaprogram köras på den dator som kopplar upp sig, bara stöd för Java applets finns på användardatorn (klienten).