Öppna huvudmenyn
IIS lokaler i Hammarby Sjöstad.

Internetstiftelsen, fram till 2015 Stiftelsen för Internetinfrastruktur och tidigare kallad .SE och Internetstiftelsen i Sverige, ansvarar för den svenska toppdomänen .se och främjar utvecklingen av internet. Kärnverksamhet är att administrera och sköta den tekniska driften av .se-domänerna, och stiftelsen ansvarar sedan september 2013 också för toppdomänen .nu. Utöver det driver IIS på en positiv utveckling av internet i Sverige genom flera olika initiativ. Enligt urkunden har stiftelsen "till ändamål att främja en god stabilitet i infrastrukturen för Internet i Sverige samt främja forskning, utbildning och undervisning inom data- och telekommunikation, särskilt med inriktning på Internet."

Innehåll

HistoriaRedigera

Internet kom till Sverige i mitten av 1980-talet. Under 1987–1988 började det svenska universitetsdatanätet SUNET att använda internetprotokollen i ett landsomfattande nät med förbindelse till internet i USA. Så gjorde även det nordiska universitetsdatanätet NORDUnet. Redan 1986 lät Björn EriksenEnea Data registrera landstoppdomänen .se och kom då personligen att stå som innehavare av toppdomänen. Björn Eriksen började jobba på KTH 1988, vid KTHNOC. Arbetet med registreringen av domännamn bekostades då med medel från SUNET, NORDUnet och Ebone. KTH varken styrde över eller finansierade domännamnshanteringen.

Därefter gick utvecklingen snabbt. I takt med att verksamheten växte och mängden registreringar ökade under 1994–1995 försökte Björn, med stöd av bland annat KTH, att finna andra lösningar. Samtal inleddes med PTS som dock tackade nej med hänvisning till att ett sådant övertagande skulle ta flera år. Under hösten 1995 arbetade SIS-ITS, SNUS och PTS tillsammans fram en policy för hur domännamn skulle tilldelas i Sverige. ITS AG12 bildades 1995 av ITS för att hantera regler för tilldelning av domännamn.[1]

Någon gång under vintern 1996–1997 påbörjade ISOC-SE sitt arbete med att ta fram en ny organisationsstruktur för domännamnshanteringen. Detta arbete gjordes i kontakt med bland annat KTH, Björn Eriksen, SNUS och ITS AG12.[2]

ISOC-SE tog initiativ till och bildade IIS (Internetstiftelsen i Sverige) 1997. Stiftelsens urkund talar om två huvuduppgifter; dels att driva och utveckla internets svenska toppdomän .se och dels att i övrigt främja utvecklingen av internets infrastruktur i Sverige. Stiftelsen bildades på grund av att .se-domänen – framför allt efter webbens intåg – började växa allt snabbare. För att hantera katalogen och tillflödet av nya domännamn krävdes en stabilare organisation som hade förutsättningar att ta ett långsiktigt ansvar för drift och förvaltning av .se-domänen. I oktober 1997 skildes Björn Eriksen från ansvaret för .se-domänen. InterNIC i USA utsåg då den nybildade stiftelsen som ansvarig för .se-domänen.

Stiftelsen bildade bolaget NIC-SE som ett dotterbolag vars uppdrag var att praktiskt genomföra drift och administration av domännamnssystemet för toppdomänen .se. Stiftelsens och dotterbolagets verksamhet finansierades genom domännamnsavgifter.

År 1997 pågick även en utredning inom Statskontoret på regeringens uppdrag. Uppdraget var att utreda den svenska delen av internet. I den utredningen bedömde Statskontoret att den organisation som ISOC-SE byggde upp för domännamnshantering hade förutsättning att fungera bra och ansåg även att regelverket för hantering av domännamn för .se var tillfyllest. Eftersom det i direktiven till Statskontoret särskilt angavs att ”staten endast i undantagsfall ingriper med reglering. Branschen skall i så stor utsträckning som möjligt ta ansvar för krav på nätoperatörer etc.” beslöt Statskontoret att inte lägga fram något alternativt förslag till den gällande ordningen.[3]

Det dröjde till 2006 innan området reglerades genom lagstiftning i Lag (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på internet. I lagen anges Kommunikationsmyndigheten PTS som tillsynsansvarig myndighet. Som en följd av lagens tillkomst slogs stiftelsen och bolaget ihop och bildade en organisation.[4]

IIS mottog 2010 utmärkelsen Svensk Kvalitet.[5] Utmärkelsen Svensk Kvalitet är Sveriges mest prestigefyllda kvalitetsutmärkelse för framgångsrika organisationer.[6]

Närstående men formellt oberoende från .SE finns även Stiftelsen för telematikens utveckling (TU-stiftelsen), vars dotterbolag Netnod driver nationella knutpunkter för trafikutbyte mellan Internetoperatörer och servrar för exakt tidgivning över Internet.

VerksamhetRedigera

IIS ansvarar för internets svenska toppdomän .se samt driften av toppdomänen .nu. För verksamhetsåret (kalenderår) 2016 hade stiftelsen en omsättning på 180,1 Mkr. Domänverksamheten stod för intäkter på 157,5 Mkr under samma period. I toppdomänen .se finns 2017 mer än 1 500 000[7] och mer än 79 500 IDN-domännamn som innehåller internationella tecken.[8]

Utöver förvaltandet av de nationella toppdomänerna .se och .nu står IIS även som arrangör för den årliga konferensen Internetdagarna[9] och stödjer nätverksrelaterad forskning och utveckling, bland annat genom Internetfonden för mindre projekt eller större ramsatsningar på mångåriga projekt.

IIS bedriver också bland annat skoltävlingen Webbstjärnan, där ansvarig för denna tävling är Kristina Alexanderson.[10] Webbstjärnan syftar till att utveckla användningen av Internet i undervisningen.

Utöver detta så driver även IIS barnhack som försöker främja intresset hos barn för hur datorer, programmering och nätet egentligen fungerar. Måns Jonasson har varit drivande bakom detta arbete.[11]

IIS publicerar varje år sedan år 2000 rapporten 'Svenskarna och internet' som är en årlig studie av svenska folkets internetvanor.[12]

Som allmännyttig organisation driver IIS även identitetsfederationer, en säker och skalbar lösning för konto- och lösenordshantering. Dessa skapar förutsättningar för att förenkla arbetet med digitala processer inom vård och skola i Sverige.[13]

 
Goto 10.

I december 2014 öppnade IIS Sveriges första Internetmuseum, Internetmuseum.se. Syftet är att öka intresset för internet och dess historia.[14]

År 2017 startade IIS Goto 10 som är Stockholmregionens enda kostnadsfria start- och mötesplats för alla som vill utveckla sin internetidé – med eller utan affärsidé eller startup-planer.[15] Bland annat erbjuder man arbetsplatser och upplåter lokalerna till möten och workshops.[16]

Forskning och utvecklingRedigera

Internetstiftelsens urkund slår fast att ett eventuellt överskott ska förbättra stabiliteten i infrastrukturen för internet i Sverige samt främja forskning, utbildning och undervisning med inriktning på internet. Organisationen har en målsättning att kunna investera minst 25 procent av sin omsättning i olika internetutvecklande projekt, år 2016 rörde det sig om cirka 50 miljoner kronor.[17]

Bland de större utvecklingsinsatser som IIS har medverkat i är framtagandet av standarder och praktiska verktyg för DNSSEC, speciellt i form av OpenDNSSEC i samarbete med bland andra Kirei, SURFNet och Nominet.[18] Andra utvecklingsprojekt IIS står bakom är två tjänster för kontroll av namn-, respektive mailservrar: DNSCheck och Mailcheck. När IIS i januari 2008 lanserade DNSSEC, säkerhetstillägg till DNS för att få en starkare garanti att det verkligen är den auktoriativa namnserverns uppgifter som levereras till slutanvändaren, så var .se-domänen den första toppdomän som införde DNSSEC.

Tillsammans med sin franska motsvarighet Afnic har IIS utvecklat DNS-testverktyget Zonemaster.[19] Ambitionen är att samarbetet ska resultera i att Zonemaster blir en de facto standard för DNS-tester. Zonemaster är ett program designat för att hjälpa människor att kontrollera, mäta och förhoppningsvis också bättre förstå hur DNS fungerar.

Tillsammans med Post- och telestyrelsen och konsumentverket har IIS utvecklat programmet TPTEST med vilket konsumenter själva kan utvärdera sin bredbandsanslutning. Sedan oktober 2007 finns detta verktyg enkelt tillgängligt som en kostnadsfri webbtjänst under namnet Bredbandskollen, som är ett projekt som finansierat av det överskott som domännamnsavgifterna genererat.[20]

ReferenserRedigera

 1. ^ ”Björn Eriksen kniper toppdomänen – så blir Sverige .se på internet”. http://www.internetmuseum.se/tidslinjen/toppdomanen-se-registreras/. Läst 7 september 2017. 
 2. ^ ”Internet Society får en svensk gren”. http://www.internetmuseum.se/tidslinjen/isoc-se-bildas/. Läst 7 september 2017. 
 3. ^ ”Internstiftelsen grundas – och Björn Eriksen släpper ifrån sig .se”. http://www.internetmuseum.se/tidslinjen/se-grundas/. Läst 7 september 2017. 
 4. ^ ”Historik”. https://www.iis.se/om/historik/. Läst 7 september 2017. 
 5. ^ ”.SE mottagare av Utmärkelsen svensk kvalitet”. www.ltu.se. Luleå tekniska universitet. https://www.ltu.se/research/subjects/Kvalitetsteknik/Nyheter/SE-mottagare-av-Utmarkelsen-svensk-kvalitet-1.65946. Läst 7 september 2017. 
 6. ^ ”Om Utmärkelsen Svensk Kvalitet”. SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling. http://siq.se/utmarkelser/utmarkelsen-svensk-kvalitet/. Läst 7 september 2017. 
 7. ^ Tillväxt IIS webbplats, 2010
 8. ^ Domäner med å, ä, ö med flera tecken (IDN) IIS webbplats, 24 januari 2017
 9. ^ Radio, Sveriges. ”Sociala mediers roll diskuteras under Internetdagarna - Kulturnytt”. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=6568116. Läst 7 september 2017. 
 10. ^ Bloggen gör 10-åringarna till webbstjärnor”. HD. https://www.hd.se/2017-02-11/bloggen-gor-10-aringarna-till-webbstjarnor. Läst 7 september 2017. 
 11. ^ ”Nya Barnhacksvideor inspirerar unga”. https://www.iis.se/blogg/nya-barnhackvideor-inspirerar-unga/. Läst 7 september 2017. 
 12. ^ ”Om årets rapport”. http://www.soi2016.se/om-rapporten/om-arets-rapport/. Läst 7 september 2017. 
 13. ^ ”Identitetsfederationer”. Arkiverad från originalet den 8 september 2017. https://web.archive.org/web/20170908190507/https://www.iis.se/vad-vi-gor/federationer/. Läst 7 september 2017. 
 14. ^ ”Sveriges första internetmuseum öppnar”. SVT. http://www.svt.se/kultur/sveriges-forsta-internetmuseum-oppnar. Läst 14 januari 2015. 
 15. ^ ”Är det här unika gratiskontoret framtiden för Stockholm?”. www.stockholmdirekt.se. http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/ar-det-har-unika-gratiskontoret-framtiden-for-stockholm/repqec!cbylq0MYqJbAYtx4S2f2ew/. Läst 7 september 2017. 
 16. ^ ”Om Goto 10”. https://www.goto10.se/om-goto-10/. Läst 7 september 2017. 
 17. ^ ”Om IIS”. https://www.iis.se/om/. Läst 7 september 2017. 
 18. ^ Authors OpenDNSSEC
 19. ^ ”Möt vårt nya verktyg Zonemaster”. https://www.iis.se/blogg/mot-vart-nya-verktyg-zonemaster/. Läst 7 september 2017. 
 20. ^ ”Hur finansieras Bredbandskollen? : Support”. support.bredbandskollen.se. Arkiverad från originalet den 7 september 2017. https://web.archive.org/web/20170907170419/https://support.bredbandskollen.se/support/solutions/articles/1000025798-hur-finansieras-bredbandskollen-. Läst 7 september 2017. 

Externa länkarRedigera