Öppna huvudmenyn

Internationell standard

internationellt erkänd och brukad standard

Internationell standard, beteckning IS, är en standard utarbetad av ett internationellt standardiseringsorgan. Den mest ansedda utfärdaren av sådana standarder är Internationella standardiseringsorganisationen som har de flesta staters nationella standardiseringsorganisationer som medlemmar.