International Federation for Choral Music

International Federation for Choral Music – IFCM, är en internationell organisation grundad 1982 för att stödja kommunikation och utbyte mellan kördirigenter och körsångare över hela världen.

Ordförande i IFCM är sedan 2005 Lupwishi Mbuyamba, Moçambique, som efterträdde Eskil Hemberg. Hedersordförande är Eric Ericson.

Organisationens mål uppnås främst genom följande projekt:

IFCM har över 2 000 medlemmar från alla kontinenter. Medlemmarna är individer, körer, organisationer eller företag. Genom medlemskörerna och medlemsorganisationerna organiserar IFCM merparten av världens körsångare och kördirigenter.

IFCM är den officiella representanten för körmusik inom International Music Council i Unesco.

IFCM grundades av sju internationella körorganisationer från fem kontinenter. Dessa är:

Externa länkar redigera