Inter Ikea Systems B.V. är ett privatägt nederländskt detaljhandels- och finansföretag.

IKEA Pencils.JPG

Inter Ikea Systems äger de immatriella rättigheterna för "Ikea-konceptet", såsom varumärken och produktformgivning, och är franchisinggivare till de Ikea-varuhus som finns inom Ikea-koncernen och de som drivs av Ikea-externa franchisetagare[1] Royalties utgör 3 % av omsättningen i varuhusen.

Företaget bedriver också finansiell verksamhet och har kontor i Leiden samt i Waterloo i Belgien.

ÄgandeRedigera

Inter Ikea Systems B.V.ägs av Inter Ikea S.A. i Luxemburg. Detta företag har ingen verksamhet.[2]

Inter Ikea S.A. är i sin tur helägt av stiftelsen Interogo i Liechtenstein.

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Per hösten 2010 fanns totalt 313 Ikea-varuhus i 33 länder, varav 276 varuhus i 25 länder inom Ikea-koncernen och 37 drivna av externa franchisetagare, IKEA Group Summary Yearly Report FY 2010
  2. ^ TV-programmet Uppdrag Granskning 2011-01-26, på Sveriges Televisions webbplats om TV-programmet Uppdrag granskning 2011-01-26, läst 2011-02-01