Institutionen för mediestudier (Stockholms universitet)

Institutionen för mediestudier är en institution vid Stockholms universitet. Institutionen bildades när två institutioner och en centrumbildning slogs samman 1 januari 2012. De som slogs samman var Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMK, tidigare benämnd Centrum för masskommunikationsforskning, Filmvetenskapliga institutionen och Centrum för modevetenskap. Institutionen är fortfarande, 2018, placerad på olika platser, dels i Garnisonen på Karlavägen, dels i Filmhuset på Borgvägen. Antalet studenter på institutionen är 650.

En del av institutionen är belägen på Karlavägen 104 i Stockholm.

Enheter

redigera

Enheten för filmvetenskap

redigera

Det arbetar ett trettiotal lärare och forskare vid Enheten för filmvetenskap, och 400 studenter går där på alla nivåer från grundkurs till forskarutbildning. Man studerar bland annat de rörliga bildmediernas historia, teori, estetik och funktioner.

Enheten för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

redigera

Enheten för journalistik, medier och kommunikation är också känd under akronymen JMK. Enheten ger grundutbildning, masterutbildning och forskarutbildning i ämnena journalistik respektive medie- och kommunikationsvetenskap. JMK tillhör Institutionen för mediestudier sedan 1 januari 2012.

Tidslinje i journalistutbildningens historia
1959 Stiftelsen journalistinstitutet bildas, ger de ettåriga utbildningarna studentlinjen, ej grenuppdelad, konsumentlinjen och akademisk journalist
1962 Journalistinstituten i Sverige blir statliga
1967 Journalistinstituten blir journalisthögskolor, och studentlinjen blir tvåårig och benämns journalistlinjen (gamla), ej grenuppdelad
1977 Som en konsekvens av den statliga utredningen À jour upphör journalisthögskolorna tillsammans med kursen äldre examina, akademisk journalist. Centrum för masskommunikationsforskning inrättas vid Stockholms universitet där journalistlinjen fortsätter
1981 Informationskunskap blir nytt namn på ämnet informationsteknik
1985 Påbyggnadskurs startar i informationskunskap. Kursen äldre examina, akademisk journalist återupptas
1989 JMK bildas
1989 Journalistlinjen blir treårig och grund för en fil. kand.-examen i journalistik
1990 Professur i journalistik inrättas: Stig Hadenius professor
1990 Forskarutbildningen journalistlinjen, 40 poäng, startar, En påbyggnadskurs i journalistik
1991 Professur i masskommunikationsforskning inrättas: Kjell Nowak professor
1991 Medie- och kommunikationsvetenskap ersätter informationskunskap, och forskarutbildning startar i det nya ämnet
1994 Magisterkurs i medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) startar (1 termin)
1999 Avhandlingar nr 10 och 11 ventileras på JMK (sedan starten 1990)
2002 Magisterkurs i MKV byggs ut till 2 terminer
2002 Treterminsprogram i journalistik startar för filosofie kandidater, med praktiktermin
2003 Magisterkurs i MKV internationaliseras: ges på engelska (2 terminer) även högskoleexamen ges från det här året
2003 Grundutbildningen i journalistik görs om: Start med teoretiskt år i journalistikvetenskap, följt av journalistiskt produktionsår och praktiktermin
2004 Magisterkurs i journalistik (2 terminer) startar
2007 Masterkurs i MKV (2-årig, på engelska) startar. Högskoleexamen upphör
2007 Masterkurs i journalistik (2-årig) startar
2009 Kurs i medieproduktion (1-årig) startar, för studenter med teoretisk bas i MKV
2009 Avhandling nr 35 ventileras på JMK (sedan forskarutbildning började 1990)
2012 JMK, Filmvetenskapliga Institutionen och Centrum för modevetenskap går samman och bildar den nya institutionen för mediestudier
2013 Journalistprogrammet, ett tre år långt kandidatprogram (180hp), startar.

Centrum för modevetenskap

redigera

Centrum för modevetenskap är en enhet som arbetar med att undersöka modets historia, social stratifiering, teori och estetik. Utbildningar ges på grundnivå, avancerad nivå och doktorandnivå.

Referenser

redigera

Övriga källor

redigera
  • Journalistutbildningarna i högskolan – en utvärdering (2000) Stockholm:Högskoleverkets rapportserie 2000:3 R
  • Betänkande angående Journalistutbildning, E 1966:7
  • Proposition 1967:43
  • Promemorior från SCB Nr 1974:6
  • Utdrag från universitets- och högskoleregistret
  • Gardeström, E. (2006) Journalistutbildningens tillkomst i Sverige Uppsala universitet 060928
  • Olsson, S. (2006) Hon utbildar morgondagens frilansar Södertörns högskola 061020
  • À jour – Om journalistutbildning (1975) Stockholm:SOU 1975:25
  • Hadenius, S. & Weibull, L. (2003) Massmedier – En bok om press, radio & TV. Albert Bonniers Förlag
  • Hanell, T., Malm, M., Niklasson, Y. (2004) Mindervärdeskomplex? – En jämförande studie av studenter på journalistutbildningarna JMK och JMM B-uppsats vid programmet Journalistik och multimedia, Södertörns högskola

Externa länkar

redigera