Institutet för tillväxtpolitiska studier

Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) var en svensk statlig förvaltningsmyndighet med uppdrag att bidra till en insiktsfull tillväxtpolitik. Institutets huvudkontor låg i Östersund.

ITPS grundades 1 januari 2001, då myndigheten tog över verksamheten hos dåvarande Statens institut för regionalforskning.[1]

Institutet avvecklades den 31 mars 2009 tillsammans med Glesbygdsverket och Nutek. Den verksamhet som bedrevs vid dessa myndigheter övergick, tillsammans med verksamheten avseende kommersiell service hos Konsumentverket, till Tillväxtverket samt Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser.

GeneraldirektörerRedigera

KällorRedigera