Inner Wheel grundades som en parallellorganisation till Rotary. Den första Inner Wheel-klubben bildades 1924 i Manchester, England, och den första svenska klubben tillkom 1949 i Filipstad. Idag är organisationen öppen för alla kvinnor som delar värdegrunden: Vänskap, Hjälpsamhet och Internationell förståelse. Inner Wheel har över 100 000 medlemmar i mer än 103 länder och är en av världens största kvinnoföreningar. I Sverige finns cirka 4 000 medlemmar i 95 klubbar. Inner Wheel är ingen hjälporganisation men en hjälpande organisation; politiskt, religiöst och organisatoriskt självständig. I Sverige bedriver Inner Wheel flera gemensamma nationella och internationella projekt t. ex. inköp av narkotikasökande hundar till Tullverket, stipendier för demensvård, finansiering av kvinnliga läkares verksamhet på jeeplinjer i svårtillgängliga byar i Kenya samt stöder ett hem för flickor i Garissa, Kenya.