Telekommunikationstjänst

(Omdirigerad från Innehållstjänst)

Telekommunikationstjänst, eller teletjänst, avser arbete som utförs av en aktör inom telekommunikationsbranschen, vanligen ett företag, på uppdrag av en kund, finansierat genom till exempel avgifter eller reklam.

Teletjänster innefattar:

Detta ska skiljas från användningen av begreppet tjänst eller kommunikationstjänst i teknisk bemärkelse inom tele- och datakommunikationsområdet, exempelvis webbtjänst. I det sammanhanget avses arbete som utförs av en programvara eller en utrustning åt en människa (och är då synonymt med tillämpning) eller åt annan programvara eller utrustning. En data/telekommunikationstjänst följer ett kommunikationsprotokoll, till exempel ett applikationsprotokoll om tjänsten utförs åt en människa.

Se ävenRedigera