Ingvar Dahlbacka

finlandssvensk kyrkohistoriker

Ingvar Dahlbacka, född 17 december 1953 i Terjärv,[1], är en finländsk professor och präst.

Ingvar Dahlbacka
Född17 december 1953
Terjärv, Finland
Utbildningstudent Gamlakarleby svenska samlyceum, teologie doktor och filosofie licentat Åbo Akademi.
Yrke/uppdragProfessor i kyrkohistoria
OrganisationÅbo Akademi, Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
Noterbara verkDen evangeliska rörelsen i svenska Österbotten 1845-1910. Dissertation, 1987

BiografiRedigera

Dahlbacka blev student 1974 vid Gamlakarleby svenska samlyceum, teologie kandidat 1977 och licentiat 1981 vid Åbo Akademi. Han disputerade för doktorsgraden 1987 med en avhandling om den evangeliska rörelsen i Österbotten och blev filosofie licentiat 1992.[1]

Han prästvigdes 1977 och avlade pastoralexamen 1982 med vitsordet laudatur. Han tjänstgjorde som tillförordnad kyrkoherde i Ingå 1977, Snappertuna 1977 och Pojo svenska församling 1978-79.[1]

Han var assistent i kyrkohistoria vid Åbo Akademi 1979-95, forskningsledare i kyrkohistoria där 1995-96, docent 1988-96 och tillförordnad professor 1988-89 och 1996-97. Han utnämndes till ordinarie professor i kyrkohistoria 1997. Han har varit medlem av fakultetsrådet vid teologiska fakulteten vid Åbo Akademi 1982-89 och från 1997. Han har också varit institutionsföreståndare för Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi 1995 och 1997-2001. Åren 1997-1999 har han vidare varit ordförande i Historiska samfundet i Åbo och prodekanus för Teologiska fakulteten 1997-1998[1] samt dekanus 1998-2009.

Dahlbacka har sedan 1993 varit styrelseledamot av Svenska Lutherska Evangeliföreningen, dess viceordförande 1995-2000 och från 2000 dess ordförande.[1]

Han är sedan 1976 gift med Mary Dahlbacka, född Skogman, som är lektorsvigd och varit sjukhusteolog och amanuens. De har tre barn.[1]

Bibliografi (i urval)Redigera

 • Bibeltro och bibelkritik: en studie av Evangeliföreningens kamp mot bibelkritiken sådan den återspeglas i Sändebudet och Sanansaattaja åren 1908-1911. Åbo Akademi 1977, otryckt avhandling pro gradu.
 • Kyrklig sed i Borgå stift år 1978. (Red. tillsammans med Gustav Björkstrand). Åbo 1980, Åbo Akademi. ISBN 951-648-678-9.
 • Viga eller vägra viga. En studie i debatten om vigsel av frånskilda i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland 1876-1977. Åbo 1982, Åbo Akademi. ISBN 951-648-808-0.
 • Jakob Edvard Wefvar - en evangeliets budbärare i Svenskfinland. Åbo 1984, Åbo Akademi. ISBN 951-649-056-5.
 • Den evangeliska rörelsen i svenska Österbotten 1845-1910. Åbo 1987, Åbo Akademis förlag. Dissertation. ISBN 951-9498-16-8.
 • "Väckelsesituationen i Österbotten under 1800-talet". Ingår i Österbotten. Historicus r.f.:s och Historiska föreningens i Stockholm seminarium i Österbotten den 12-16 maj 1988.

I väckelsens landskap. Åbo 1989, Åbo Akademi. ISBN 951-649-619-9.

 • Adi Sjöblom och evangeliföreningen. Ett religiöst författarskap i dess samfundsmässiga kontext. Åbo Akademi 1992, otryckt licentiatavhandling.
 • Kyrklig sed i Borgå stift år 1988. (Red. tillsammans med Esko Ryökäs). Åbo 1990, Åbo Akademi. ISBN 951-649-689-X.
 • Kristendomsundervisning i historiskt perspektiv. Festskrift tillägnad Bill Widén på hans 60-årsdag den 19 maj 1992. (Red.) Åbo 1992, Åbo Akademis förlag. ISBN 952-9616-10-4.
 • Fredrik Gabriel Hedberg och missionen. Åbo 1993, Åbo Akademi. ISBN 951-650-303-9.
 • Trons rättfärdighet. Studier kring Fredrik Gabriel Hedbergs liv och teologi. (Red. tillsammans med Anders Dahlbäck och Leif Erikson), Vasa 1993, Evangeliföreningens förlag. ISBN 951-9275-54-1.
 • Svensk-Finska Evangelisk-Lutherska församlingen af New York City 1919-1935. En finlandssvensk emigrantförsamling amerikaniseras. Åbo 1994, Åbo Akademi. ISBN 951-650-478-7.
 • "På blodsnådens grund" - om Adi Sjöblom och hennes författarskap. Vasa 1997, Evangeliföreningens förlag. ISBN 951-9275-76-2.
 • Teologi och gudstjänstliv. Festskrift utgiven med anledning av teologiska fakultetens vid Åbo Akademi 75-årsjubileum. (red. tillsammans med Birgitta Sarelin. Åbo 1999, Åbo Akademis förlag. ISBN 951-765-019-1.
 • "Evangeliföreningen i en förändrad tid". Ingår i Hemåt - evangelisk årsbok 2000. Helsingfors 2000, Svenska lutherska evangeliföreningens i Finland förlag. s. 23-38.
 • "Väckelseforskning i Finland. En översikt," i Väckelsens dimensioner. Föreläsningar vid symposium för det nordiska väckelsenätverket 2001. (Red. Sixten Ekstrand), s. 90-96. Åbo 2003, Åbo Akademi.ISBN 952-12-1113-X.
 • Växelverkan och identitet. Kyrka och religion i Finland och Sverige 1809-1999. (Red. tillsammans med André Swanström), Åbo 2006, Åbo Akademi. ISBN 952-12-1762-6.
 • I väckelsens spår. Åbo 2009, Åbo Akademi ISBN 978-952-12-2380-8.
 • I evangeliets tjänst. Festskrift till Göran Stenlund på 60-årsdagen den 19 april 2010. (Red. tillsammans med Leif Erikson och Brita Jern), Vasa 2010, SLEF-Media. ISBN 978-952-5578-24-9.
 • Biografin i väckelseforskningen. (Red. tillsammans med Carola Nordbäck). Åbo 2010, Åbo Akademi. ISBN 978-952-12-2523-9.
 • På ditt ord, Herre. Tal vid välsignelse av medarbetare i Evangeliföreningen 2000-2014. Vasa 2014
 • Med sikte på framtiden. – Borgå stift 90 år (Red.). Helsingfors 2013, Fontana Media. ISBN 978-951-550-787-7
 • The Shifting Boundaries of Tolerance. Inclusion, Exclusion, and Religious Communities of Memory. Studies on Religion and Memory : 2. (Red. tillsammans med Kim Groop och Jakob Dahlbacka). Åbo 2016. ISBN 978-952-12-3389-0

ReferenserRedigera

 1. ^ [a b c d e f] Suomen teologit - Finlands teologer 1999. Finlands kyrkas prästförbund 1999.

Externa länkarRedigera